RoHS-efterlevnad

Europeiska unionens direktiv 2011/65/EU begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektronisk utrustning senast den 1 juli 2006. Videojet Technologies märknings- och kodningsutrustning är kategoriserade som storskaliga industriella verktyg så som de marknadsförs under varumärkena Videojet, Willett, Marsh och Cheshire, och omfattas inte av RoHS-initiativet om Begränsning av farliga ämnen (RoHS). Viljan hos Videojet att vara en ansvarsfull världsmedborgare har resulterat i en frivilligt minskning av eventuella RoHS-ämnen i produkter.

Videojet har åtagit sig att tillhandahålla säker, högkvalitativ och pålitlig utrustning. Företaget har också åtagit sig att minska användningen av material som inte överensstämmer med RoHS, och kommer att göra så utan att riskera kundlöftet om en ”problemfri drift”.

Sammanfattningsvis, även om RoHS-initiativet inte är direkt tillämpligt på kodnings- och märkningsutrustning från Videojet så kommer vi att arbeta för att uppfylla krav med tiden och fortsätta leverera den kvalitet och prestation som du förväntar dig av Videojet-produkter.

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA: