Miljömässig hållbarhet

Som ett globalt arbetslag strävar vi efter att säkerställa att alla våra produkter och tjänster är av högsta nivå när det gäller säkerhet och miljömässig hållbarhet, och samtidigt minimera risker för vår verksamhet, våra intressenter och våra kunder.


Miljö-, hälso- och säkerhetspolicy

Videojet strävar efter att proaktivt implementera alla miljö-, hälso- och säkerhetsprocedurer för att upprätthålla en säker, ren och hälsosam miljö för våra medarbetare och de globala samhällen inom vilka vi arbetar. För att uppnå detta åtar vi oss följande:

 • Engagemang för att driva program för miljömässig hållbarhet och säkerhet genom kontinuerliga förbättringar via analyser av våra mål.
 • Efterleva krav på överensstämmelse över hela världen samt andra tillämpliga säkerhets- och miljökrav.
 • Minska negativ påverkan på miljön genom utveckling av tekniker för minimering av avfall och förhindrande av föroreningar.
 • Varje medarbetare kan göra skillnad!

Videojets miljö-, hälso- och säkerhetsprocedurer kommuniceras till associerade och berörda leverantörer som uppmanas att anta miljö-, hälso- och säkerhetsprinciperna inom sina aktiviteter.Joakim Weidemanis
President- PID
Ganesh Ramaswamy
President- VTI
Tim J. Zernzach
Global Director, EHSKontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46-31-787-34-57

Service och support:
+46 31 74 66 190
 

×

Kontakta oss:

Försäljning: 031-787-34-57
Service och support: 031-746 61 90
×

KONTAKTA:

 • Vår verksamhet
 • Våra erbjudanden
 • Våra medarbetare
 • Vår miljö
 • Vår gemenskap

Vår verksamhet

Som en global ledare inom produktionsidentifiering har vi en viktig roll när det gäller att skydda vår framtid och vi gör det med passion, integritet och förtroende. Vi demonstrerar detta i våra policyer och förfaranden.

Våra erbjudanden

Vi designar en mängd olika produkter med miljövänliga material med stark bläckprestation och bläckpatroner med lite slöseri.

Videojet driver verksamheten i enlighet med ISO 14001 miljöstandarder, minskade utsläpp och minskad förbrukning av kritiska resurser, energi och råmaterial.

Våra medarbetare

Vår arbetsmiljö främjar tillväxten hos associerade företag och ger möjlighet att bli utmanad.

 • Vi tillhandahåller utbildning.
 • Varje medarbetare lovar att vara delaktig i skapandet av en säker arbetsplats.
 • Driva kontinuerlig förbättring av säkerhetskulturen genom recensioner av anläggningen och implementering av förbättringar.

Vår miljö

Som ett ansvarsfullt företag och ansvarsfulla personer är vi fast beslutna att göra vår del för att skapa en bättre framtid för kommande generationer, medarbetare, kunder och samhällen över hela världen. Vi vidtar åtgärder för att öka vår hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet.

 • Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och minimera vår miljöpåverkan.
 • Vi återvinner papper, kartonger, plast, elektroniskt avfall och vätskor.

Vår gemenskap

Som en ansvarig företagspartner måste vi göra vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid genom att utveckla produkter och lösningar som bidrar till en bättre användning av energi och en mindre påverkan på miljön.