Videojet stöder hållbarhet

Videojet stöder hållbarhet

Videojet fokuserar på tre nyckelinitiativ som prioriteras och tar sin plats i våra tre pelare: Produktinnovation, Människor och Miljö. Dessa pelare är grunden för Videojets hållbarhetsstrategi och ger vägledning om hur vi kontinuerligt förbättrar vår verksamhet för att uppfylla våra hållbarhetsåtaganden.

Hållbarhet

VAD DET INNEBÄR

Att bedriva vår verksamhet med hänsyn till påverkan på människor och vår planet i allt vi gör för framtida generationer.

VARFÖR VI GÖR DET

Vi har åtagit oss att hjälpa nuvarande och framtida generationer av intressenter att förverkliga deras livs potential.

HUR VI GÖR DET

Vi driver hållbarhet genom våra människor, produktinnovation och miljöpåverkan och möjliggör det med Danaher Business System (DBS).

VAR GÖR VI DET

Vi driver hållbarhet var vi än är verksamma, inklusive våra anläggningar, kundplatser, i leveranskedjan, samhällen och miljön.


Människor

Att hjälpa människor nå sin potential

Vi attraherar, utvecklar, engagerar och behåller de bästa människorna för att ständigt göra Videojet till en bättre arbetsplats samtidigt som vi säkerställer en säker
arbetsmiljö för alla.


Produktinnovation

Hjälper till att lösa problem med produktidentifiering

Vi har våra kunder i fokus i allt vi gör. Vi förnyar oss för att förbättra produkternas drifttid och tillförlitlighet, vilket gör det möjligt för våra kunder att uppfylla sina produktions- och hållbarhetsmål.


Miljö

Hjälper till att minska vår miljöpåverkan

Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp, avfall och energiavtryck genom att effektivisera vår globala verksamhet.


Som en del av Danaher har Videojet åtagit sig att uppfylla Danahers miljömässiga hållbarhetsmål som anges på informationswebbplatsen för Danaher Social Responsibility.