Videojet och hållbarhet

Videojet stödjer hållbarhet genom att fokusera på tre centrala initiativ som prioriteras och integreras i våra tre pelare: Produktinnovation, Människor och Miljö. Dessa pelare utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi och vägleder oss i hur vi kontinuerligt förbättrar vår verksamhet för att uppfylla våra hållbarhetsåtaganden.

Hållbarhet

VAD DET INNEBÄR

Att bedriva vår verksamhet med hänsyn till påverkan på människor och vår planet i allt vi gör för framtida generationer.

VARFÖR VI GÖR DET

Vi har åtagit oss att hjälpa nuvarande och framtida generationer av intressenter att förverkliga deras livs potential.

HUR VI GÖR DET

Vi driver hållbarhet genom våra människor, produktinnovation och miljöpåverkan och möjliggör det med Veralto Enterprise System (VES).

VAR GÖR VI DET

Vi driver hållbarhet var vi än är verksamma, inklusive våra anläggningar, kundplatser, i leveranskedjan, samhällen och miljön.


Människor

Att hjälpa människor nå sin potential

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med hänsyn till dess påverkan på människor och vår planet, med tanke på framtida generationer. Genom att locka, utveckla, engagera och behålla de bästa talangerna skapar vi en bättre arbetsmiljö för alla och säkerställer en säker arbetsplats.


Produktinnovation

Hjälper till att lösa problem med produktidentifiering

Genom att fokusera på att lösa problem inom produktidentifiering hjälper vi våra kunder att uppnå sina produktions- och hållbarhetsmål. Vi strävar efter att förnya oss kontinuerligt för att förbättra produktens drifttid och tillförlitlighet, vilket i sin tur ger våra kunder möjlighet att nå sina mål.


Miljö

Hjälper till att minska vår miljöpåverkan

Vi har åtagit oss att minska vår miljöpåverkan genom att effektivisera vår globala verksamhet och minska utsläpp, avfall och energiförbrukning. Genom att implementera hållbara metoder och tekniker strävar vi efter att minska vårt ekologiska fotavtryck och bidra till en bättre miljö.


Som en del av Veralto ™  följer Videojet också Veraltos miljömässiga hållbarhetsmål, vilka finns specificerade på Veraltos webbplats för socialt ansvarstagande. Vi är stolta över att vara en del av en organisation som är engagerad i att främja hållbarhet och bidra till en bättre framtid för alla.