Märkning på Metall, metalldelar och komponenter

Industriella kodnings- och märkningslösningar för utskrift på metalldelar och -komponenter

Bearbetade eller formade metalldelar kan kräva ett antal koder för intern- eller extern spårbarhet. Att arbeta med en partner som erbjuder ett brett urval av märknings lösningar och integrationsexpertis kan vara till nytta när du ska ta fram optimala lösningar för en rad olika materialegenskaper och tillämpningsutmaningar.

Laser och kontinuerlig bläckstråleutskrift (CIJ) förblir två av de vanligaste märkningsteknikerna för metallkomponenter. Videojets laservåglängdsalternativ ger större flexibilitet i matchningen med det givna materialet. CIJ-skrivare ger enkel integrering för utskrift på en mängd olika metaller och är en idealisk lösning för att skriva ut på böjda eller indragna ytor. Videojet erbjuder även MIL SPEC-bläck för att uppfylla specifika krav för militär verksamhet och flygindustri.

Föreslagna lösningar för utskrift på metalldelar

Ytterligare resurser för utskrift på metalldelar och -komponenter

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA: