Märk läkemedel och medicinska produkter

Förpackningar för läkemedel och medicinsk utrustning kräver högsta kvalitet vad gäller variabelkodningen, kanske i högre grad än övriga branscher. Läsbarheten och kontrasten är inte förhandlingsbar när det gäller regulatoriska koder och spårbarhetskoder, samt streckkoder med hög avläsning. Förutom ett brett utbud av kodningslösningar för serialisering kan Videojet erbjuda IQ/OQ-valideringspaket och skrivare som underlättar följsamhet med de tekniska kontrollerna i 21 CFR Del II för att hjälpa dig att tillgodose dina dokumentationsbehov.

 • Tillämpningar
 • Linjeintegreringar
 • Dokument
 • Översikt
 • Kartong
 • Flaska
 • Etikett
 • Flaska och ampull
 • Flexibla material
 • Förpackning
CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

TTO-icon

Termotransferskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på flexibel film för att ge högupplösta realtidsutskrifter.

TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

LCM-LPA-icon

Märkning stora tecken (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora storlekar används primärt för sekundär paketering, t.ex. förpackningar.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta.

LCM-LPA-icon

Etikettskrivarapplikator (LPA)

Skriver ut och placerar etiketter av olika storlekar på flera förpackningstyper. 


Effektiv märkning av kartongförpackningar för läkemedelsprodukter med Laser-, TIJ- och CIJ-skrivare från Videojet

Lasermärkningsystem

 • enkel och ren metod för att markera text, streckkoder eller bild utan att använda praktiskt taget några förbrukningsartiklar
 • skapar helt permanenta koder och kan ofta markera flera intilliggande produkter under indexering

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

 • farmaceutisk och medicinsk industristandard vad gäller märkning på porösa kartongmaterial
 • trycker med högre upplösning än andra bläckbaserade system
 • högpresterande bläck som är idealiska för läkemedelstillämpningar

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

 • mångsidiga kodningsmetoder, särskilt när de används med ett brett utbud av specialiserade bläckformuleringar
 • fäster på i stort sett alla vanliga kartongmaterial, inklusive de med icke-porösa eller vattenavvisande beläggningar

Lasermarkera högkvalitativa streckkoder på vita kartonger

Det finns två sätt att få ännu mer högkvalitativa streckkoder med laser på vita läkemedelskartonger. (1) Be din förpackningstillverkare att lägga till kalciumkarbonat eller aluminiumoxid i den underliggande vita pappbeläggningen så att kontrasten på märkningen blir högre. (2) Applicera en genomskinlig, laserreaktiv beläggningslösning på kartongerna på ett definierat område under produktionen, vilket gör det möjligt för en laser att ta fram en färgförändringdeffekt som skapar en svart kod med hög kontrast mot vit bakgrund.

Märk läkemedelsflaskor effektivt med Videojet Laserjet- och CIJ-skrivare

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

 • mycket flexibel kodningslösning för märkning på flaskor
 • ett stort antal synliga bläck, särskilda UV- och IR-synliga bläck och därutöver ett antal osynliga bläck som kan användas för att märka enheter för att skydda varumärket

Lasermärkningsystem

 • en effektiv metod för att skapa outplånliga märken direkt på ytan av flaskan eller korken
 • med hjälp av lasermärkningsteknik kan man gravera direkt på plastflaskor eller ablatera det översta lagret av bläck på etiketter med hjälp av små speglar eller galvanometrar som riktar laserstrålen
Märkningslösningar för läkemedel produkter utskrift med laser, bläckstråleskrivare, TIJ och TTO

Termotransfer-
skrift (TTO)

 • en enkel metod för direktkontaktskodning på etiketter före applicering på flaskan eller paketet
 • sömlös integrering och robusta fästen
 • utskrift med hög upplösning idealisk för streckkoder, koder med mycket innehåll och produktinformation

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

 • enkel integrering av det lilla märkningsskrivhuvudet och flexibel slang till märkningsutrustningen
 • CIJ gör det möjligt att skriva ut på både pappers- och plastetiketter med ett stort utbud av bläck. CIJ erbjuder även färgvariation beroende på önskad kontrast

Lasermärkning-
system 

 • kan användas för att ablatera speciella mörka, förtryckta ”märkningsfönster” på etiketter
 • erbjuder tydliga koder och låga driftskostnader tack vare de begränsade nödvändiga förbrukningsartiklarna

Termisk bläckstråle-
skrivare (TIJ)

 • perfekt metod för markering innan etikettapplicering
 • erbjuder hög kodkvalitet och kontrast, och levererar samtidigt komplexa 2D- eller DataMatrix-koder
 • små skrivhuvud som är enkla att integrera i etikettappliceringsutrustningen

Vikten av integration

Högkvalitativa koder kräver en exakt materialhantering och fast, vibrationsfri montering av märkningsmaskinen. Detta är särskilt relevant när du märker komplexa DataMatrix-koder. Innan du installerar en ny linje eller ett nytt kodningssystem, se till att utvärdera om produkttransportbandet erbjuder en smidig, vibrationsfri förflyttning av förpackningen.

Märk medicin ampuller och små flaskor enligt lagliga krav med Laser och CIJ från Videojet

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

 • en effektiv märkningsteknik för glaskärl
 • använd en sofistikerad programvara för att säkerställa hög noggrannhet för dropplaceringen, vilket är särskilt viktigt för små 2D-koder
 • autoklavresistenta bläck, synliga bläck och UV-bläck kan användas för ”brite stocking”-program

Lasermärkningsystem

 • Videojet har ett av de bredaste utbuden av lasersystem i branschen
 • Videojets ingenjörer kan hjälpa er att välja mellan CO2-lasrar, fiberlasrar och UV-lasrar för den bästa märkningen av dina förpackningar
 • fiberlasrar kan användas för att märka på det kontaktpressade locket på flaskan
Flexibelt materialmärke för läkemedelsindustrin med TIJ, TTO och laser

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

 • har ett litet skrivarhuvud med hög upplösning som är optimalt för utskrift på porösa och ganska porösa material
 • flera skrivhuvuden monterade i en ställning eller sammanbyggda till en travers kan användas för att märka nätmatade material

Termotransferskrift (TTO)

 • kan integreras i näthanteringen av förpackningssystemet med montering som är specifik för varje OEM-förpackningsutrustning
 • erbjuder högupplösta utskrifter i brett format med alfanumeriska tecken, streckkoder och enkla enfärgade ikoner

Lasermärkningsystem

 • kan användas vid märkning på en mängd olika sorters blisterförpackningar
 • ett korrekt specificerat och installerat lasermärkningssystem kan lätt markera flera banor med högkvalitativa koder

Kodningslösning för flerradsblister och traversering

Konfigurationen med flera banor som används för att förpacka farmaceutiska och medicinska produkter skapar unika integreringsutmaningar. Videojet Wolke TIJ-skrivare driver flera skrivhuvuden med en styrenhet, vilket gör det möjligt att koda flera förpackningar med en skrivare. Dessutom erbjuder Videojet CO2-lasrar stora märkningsfält som gör att lasern kan användas i flera körfält, antingen i sporadiska eller kontinuerliga rörelsetillämpningar.

Förbättra effektiviteten i leveranskedjan och spara pengar

Genom att trycka omgångs-, bunt- och leverantörsspecifik information tydligt på paketet skapas en spårbarhetspunkt som är synlig för alla parter i leveranskedjan. Detta möjliggör snabb identifiering i händelse av återkallelse. Såvida det inte är uteslutet av lokala standarder som HDMA förenklas förpackningsprocessen genom att man skriver ut denna information direkt på förpackningen, och det hjälper till att standardisera generiska förpackningar.

Märkning av yttre förpackningar för farmaceutiska och medicinska produkter  
med LCM, LPA och TIJ från Videojet

Etikettskrivarapplikator (LPA)

 • standardmetod för att identifiera produkter för leverans till handelspartners
 • automatiska etikettappliceringslösningar kan markant reducera felapplicering och dålig läsbarhet för optimal transport och spårning
 • automatisk applicering av etiketter på begäran till specifika fall är snabbare och pålitligare än handmärkning och hjälper till att motverka potentiella felmärkningar

Large Character Marking (LCM)

 • trycker information direkt på förpackningen inklusive skanningsbara streckkoder
 • mycket kostnadseffektiv och tillförlitlig
 • eliminerar kostnader, lagring och hantering i samband med etiketter, samt behovet av kundspecifika förtryckta förpackningar

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

 • utskrift med hög upplösning direkt på förpackningen
 • högupplösta skrivhuvuden kan staplas för att skapa stora bilder på sidorna av förpackningar och andra porösa underlag
 • Kartonnering
 • Vikt-kontroll
 • Sidogrep-pstransportör
 • Flaskmärkning-smaskin
 • Stjärnhjul tillflaskor/ampuller
 • Termoformare

Kodningen kan ske på flera platser, antingen integrerat i själva kartongförpackningsmaskinen eller på utmatningstransportören. Utskriften kan även ske innan kartonneringsmaskinen på primärförpackningen, om så önskas.

TIJ och TIJ från Videojet integrerade i en kartongproduktionslinje
CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

Genom kodintegrering med viktkontrollsutrustning kan kontrollvågens noggranna materialhantering användas för att förbättra kvaliteten på utskrifter och DataMatrix-koder.

Datamatrixkodning med Videojet TIJ och laserskrivare för läkemedelsindustrin
TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta.

Den enkla kodintegreringen med sidogreppstransportörer gör det möjligt att märka synliga eller dolda koder överst eller underst på läkemedelsflaskor. Kodverifiering nedströms kan enkelt användas när flaskan hanteras av transportören.

Märkning av medicinflaskor med kontinuerlig bläckstråleskrivare från Videojet integrerad i en produktlinje
CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

Flera kodningstekniker kan användas för kontaktmärkning eller beröringsfri märkning på etiketten före applicering. Exakt etikettkontroll underlättar utskriften av högkvalitativa alfanumeriska koder och streckkoder.

Små medicinska flaskor är märkta med TIJ och TTO från Videojet integrerade i en produktlinje
TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

TTO-icon

Termotransferskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på flexibel film för att ge högupplösta realtidsutskrifter.

Noggrannhet i dropplaceringen är avgörande för spårbarhetskoder som placerats på små läkemedelsförpackningar som är vanliga i ”brite stocking”-program. Stjärnhjulets mycket noggranna rörelser leder till en perfekt materialhantering för denna tillämpning.

Märkning av ampuller med CIJ från Videojet integrerad i en produktlinje
CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

Exakt integrering av mekanik och reglage säkerställer högkvalitetsmärkning på nätbaserade material som blisterlockfolier och andra skyddsfilmer.

Videojets termisk skrivare integrerad i en produktionslinje inom läkemedelsindustrin
TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

 • Broschyrer
 • Information om användning
 • Fallstudier
 • Informationsdokument

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA:

Solutions for Pharmaceutical Serialization
Tim Kearn's Radio Interview at Pack Expo 2014