Videojet-spårningslösningar

Kodnings- och serialiseringslösningar för ett brett utbud av applikationer

IMprints™ spårbarhetslösningar för att hjälpa till att uppfylla bestämmelser och skydda mot förfalskning och diversion.


IMprints-spårningslösningar

335x200-imprints-perscare

Videojet erbjuder en heltäckande hårdvara för produktionsgolv, mjukvara och tjänster för spårningstillämpningar. Våra IMprints-lösningar kommer från en kraftfull kärna – tillämpningen av en unik kod för enskilda poster i produktionsmiljön. Använd den här spårningslösningen för att göra ditt varumärke unikt.

IMprints AI21 Farmaceutisk serialiseringsplattform

335x200-imprints-pharma

Det är dags att implementera en serialiseringslösning för DSCSA-efterlevnad. IMprints AI21™ farmaceutisk serialiseringsplattform kan driftsättas snabbt och har rätt storlek för att uppnå DSCA-efterlevnad.

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA: