Märkning av byggnadsmaterial

Dammiga miljöer och extrema temperaturer utmanande för märkning?

Vi erbjuder märknings lösningar för alla typer av märkning på alla typer av ytor inom branschen för byggprodukter – från metall och trä till betong och keramiska material.

Med i det närmaste kontinuerliga körtider, dammiga miljöer och extrema temperaturer behöver du en kodningslösning som arbetar lika hårt som du gör. Att uppnå konsekvent kodkvalitet under hela skrivarens livslängd är fullt möjligt, och med robusta lösningar från Videojet kan du även minimera underhållet.

 • Tillämpningar
 • Linjeintegreringar
 • Dokument
 • Översikt
 • Påsar
 • Träprodukter och kakel
 • Extruderingar
 • Flexibla paket
 • Styvapaket
 • Kartong


 

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta.

TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

TTO-icon

Termotransferskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på flexibel film för att ge högupplösta realtidsutskrifter.. 


CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

LCM-LPA-icon

Märkning stora tecken (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora storlekar används primärt för sekundär paketering, t.ex. förpackningar.

LCM-LPA-icon

Etikettskrivarapplikator (LPA)

Skriver ut och placerar etiketter av olika storlekar på flera förpackningstyper. 


Tillförlitlig, kontinuerlig utskrift på papper och plastpåsar
Vid förpackning av pulvermaterial kan det finnas variationer i den färdiga produktens placering på transportbanden. Detta kan skapa förvrängda koder på grund av inkonsekvent avstånd mellan påsarna. Videojets experter är utrustade med rätt tillbehör och kunnande för att ordna sömlös installation på din linje. De kan hjälpa dig hitta den optimala skrivarplaceringen på transportbandet för rena och konsekventa koder.

Märkning stora tecken

 • Stor teckenstorlek på märkningar vid hög linjehastighet
 • Förprogrammera ett jobb med produktkoder eller sammanlänka dina skrivare för att minimera övergångstider och inmatningsfel.

Kontinuerlig bläckstråle

 • Alternativ med Cleanflow™-teknik och IP65-betyg som är utformade för att minimera underhåll
 • Bulkbläck och justeringssystem minskar interaktionerna mellan operatör och skrivare

Skriv ut en mängd olika sorters text, tecken eller logotyper i varma, oavbrutna produktionsmiljöer
Oavsett om du skriver ut sats-, datum- eller streckkoder, fukthalt, kvalitetsklassningar, ID-information för kontrollanter, artdata eller satsdata är valet av kodningsutrustning till stor del beroende av kraven från din produktionsmiljö. Att skrivaren är lätt att underhålla är också en viktig faktor då skrymmande utrustning begränsar åtkomsten till skrivaren. Videojet erbjuder robusta skrivaralternativ som är skapade för tillförlitlighet, minimalt underhåll och användarvänlighet.

Kontinuerlig bläckstråle

 • Anpassningsbar kastlängd hjälper till att minska skador på skrivhuvudet på grund av ojämna träytor
 • Högupplöst vitt och pigmenterat bläck i svart, blått, rött och gult

Thermal Ink Jet

 • Enkelt och kostnadseffektivt byte av patronen, med ett medföljande nytt skrivhuvud vid varje byte. Denna lösning kan användas för träsubstrat där träspån kan skada skrivhuvudet.
 • Högupplösta streckkoder och logotyper

Märkning stora tecken

 • Robust utformad skrivare med IP65-skåp för tuffa produktionsmiljöer
 • Mikrorensningstekniker hjälper till att minska underhållet och förhindrar att skrivaren skadas på grund av att operatörer glömma att rensa skrivhuvuden

Kodkvalitet och din produktionsmiljö
Det är utmanande att skriva ut konsekventa koder i tuffa miljöer, och operatörsrelaterade kodningsmisstag leder till stora kostnader och mycket ansträngning. Kodningsfel kan därför snabbt bli ett stort bekymmer. Videojet erbjuder exklusiva tekniker som CleanFlow® och Dynamic Calibration™. Dessa kan hjälpa dig att skriva ut rena, jämna koder, även i krävande produktionsmiljöer. Och våra kodförsäkringslösningar kan hjälpa till med att förenkla interaktionen mellan operatören och skrivaren, samt hjälpa operatörerna att lyckas med rätt kod på rätt produkt, gång på gång.

Kontinuerlig bläckstråle

 • Pigmenterade bläck ger hög kontrast mot svart bakgrund, vilket förbättrar läsbarheten
 • Dynamic Calibration™-funktionen anpassar sig efter temperaturväxlingar på produktionsplatsen, vilket garanterar att kodkvaliteten är konsekvent

Lasermärkningsystem

 • Skarpa, tydliga koder med hög kontrast. Mycket tilltalande, guldfärgade koder kan tryckas på extruderad PVC
 • Fiberlasermärkningssystem kan koda på metallytor

Minska kostnaderna och öka flexibiliteten i förpackningslinjerna
Att skriva ut produkt- eller artikelnummerinformation direkt på påsen kan bidra till att minska lagerkostnader för förtryckta påsar, minska långa ledtider och förenkla övergångar i produktionen. Genom att använda generiska filmer och en termotransferskriftlösning från Videojet med kodvariabelinformation på begäran, kan du hjälpa till att minska paketeringskostnaderna och öka produktiviteten.

Termotransferskrift

 • Idealisk för utskrift av datum, logotyper, streckkoder, övrig produktinformation och grafik på generisk film
 • Många olika bandfärger att välja bland
 • Ger högupplösta koder (12 punkter per mm) på flexibel film utan lösningsmedel
 • Patenterad kopplingsfri banddrivare hjälper till att minimera underhållsrelaterade driftstopp och maximerar bandeffektiviteten

Koda på nästan allt
På grund av deras innehåll och tillämpningsbegränsningar levereras många byggnadsmaterialsförpackningar, särskilt de som utformats för hobbyverksamhet, i en mängd olika specialiserade behållare. I butiken är det ofta förpackningens design som gör att dina produkter sticker ut, och den kan därför vara mycket viktig för att din produkt ska bli framgångsrik. Videojet erbjuder robusta kodningslösningar för att möta de unika behoven hos en mängd olika förpackningstyper till specialmaterial.

Kontinuerlig bläckstråle

 • Branschens bredaste sortiment med över 175 bläcksorter, däribland luktfritt och icke-MEK-bläck
 • Enkel integrering på produktionslinjen för utskrift på kanten, ovansidan eller undersidan på en mängd olika substrat

Lasermärkningsystem

 • Tydliga, skarpa koder på plaströr, metall och HDPE med UV-lack
 • Ristar text, nummer, specialtecken och logotyper även i små utrymmen, i böjda eller linjära riktningar

Stärk din leveranskedja och minska kostnaderna
Att skriva ut sats-, bunt- och leverantörsspecifik information på dina externa förpackningar skapar en datafylld spårningspunkt som är synlig för lager, grossist och återförsäljare. Videojet erbjuder skalbar programvara och styrsystem för produktionslinjer till nästan alla material och produktionsmiljöer, samt lösningar för att underlätta spårning av produkten genom hela leveranskedjan. Det finns också möjligheter till kostnadsbesparingar med lösningar för utskrift vid behov på ytterförpackningar, vilket sänker kostnaderna för att använda och underhålla förtryckta förpackningar.

Termisk bläckstråle

 • Bläckbaserad utskrift med hög upplösning utan slitdelar minimerar underhåll och relaterade driftstopp
 • “Lösning med MEK-baserat bläck garanterar utmärkt kodvidhäftning på icke-porösa substrat “

Lasermärkning-
system

 • Omfattande sortiment av lasertillbehör, linser och stråländringsenheter för enkel integrering
 • Speciellt användbart för vattenavvisande, belagda lådor eftersom en tydlig, mörk utskrift som inte skadar skyddsbeläggningen blir möjlig

Applikator för etikettskrivare

 • Högkvalitativ kodning med termotransfer direkt till etiketter
 • Automatiserad applicering innebär högre hastighet, större noggrannhet och färre fel än handmärkning

Märkning stora tecken

 • Streckkodsetikettläsare tillgänglig för att ange kodinformation direkt från produktionsbeställningen in i skrivaren
 • Meddelandekapacitet som kan hantera flera jobb med enkla och snabba kodval bidrar till att minska växlingstiden
 • Viktkontroll och påfyllning av påsar
 • Träprodukter och golvklinker
 • Extrudering
 • Vertikal form, fyllning och tätning

Videojets skrivare är kompatibla med roto-förpackare som alltid körs och erbjuder underhållsminimerande funktioner för dammiga miljöer som utsätts för temperaturförändringar. Våra bulkvätskebehållare gör det också möjligt för våra skrivare att köra under längre tid, eftersom nödvändiga vätskebyten inte behöver ske så ofta.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta.

CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

LCM-LPA-icon

Märkning stora tecken (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora storlekar används primärt för sekundär paketering, t.ex. förpackningar.

Även om tillverkningsprocesserna för träprodukter och golvklinkers skiljer sig åt står de framför liknande utmaningar i en tuff produktionsmiljö. Dessa produkter kräver robusta kodningslösningar som ger skarpa, konsekventa koder med minimerat och förenklat underhåll när skrivaren inte är lättåtkomlig på linjen.

TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

LCM-LPA-icon

Märkning stora tecken (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora storlekar används primärt för sekundär paketering, t.ex. förpackningar.

Extruderingsanläggningar är ständigt i drift och är utmanande på grund av varma och dammiga förhållanden. Videojets skrivare är utformade för dessa krävande behov och hjälper dig att hålla dina linjer igång.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta. 

CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

Videojets skrivare kan trycka variabelinformation som till exempel logotyper, produktnamn och streckkoder direkt på flexibel film. Med termotransferskrift (TTO) kan du använda generiska standardfilmer (till skillnad från förtryckt film) med produktspecifika innehåll som trycks vid behov.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta. 

CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

TTO-icon

Termotransferskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på flexibel film för att ge högupplösta realtidsutskrifter.. 


 • Broschyrer
 • Fallstudier
 • Information om användning

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA: