Kartongkodning och spårbarhet

Dagens leverantörskedja och logistik har förbättrats oerhört tack vare bättre spårning av material och förpackade varor. Ökningen av statliga föreskrifter tillsammans med livsmedels- och läkemedelssäkerhet är den största motivationen för bättre spårbarhetsprogram.


Högkvalitativ inline-märkning av variabeldata är en viktig faktor för dessa spårbarhetsprogram. Kompletterande lösningar från Videojet för kodning av primärförpackningar (bläckstråleskrivare, laser– och termotransferskrivare) innefattar en komplett serie av produkter för utskrift av stora tecken (som innehåller kartongkodare och kartongskrivare) för utskrift direkt på en mängd olika sekundära förpackningsmaterial. Etikettskrivare och -applikatorer finns också för automatisk utskrift och applicering av etiketter i realtid på kartonger och förpackningar, krympförpackningar eller pallar.

  • Öka flexibiliteten i produktionen
  • Minska antalet kartonger och märkningsregister
  • Förbättra automationsprocessen med streckkoder
  • Förbättra spårbarhet med inline-kodning i realtid
  • Minska det manuella arbete, byt ut etiketter och minska ägandekostnaden
  • Förbättra processer och minska fel från manuell etikettapplicering

Kontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46 (0)31 7466190

Service och support:
+46 (0)31 7466190