Äggmärkning

Äggmärkningsstandarder

Märkningsteknikerna för äggbranschen har förändrats under åren, men fokuseringen på livsmedelssäkerhet har alltid varit viktigast. Framsteg inom dessa tekniker har gett högre utskriftskvalitet som på ett bättre sätt kommunicerar viktig information om bäst före-datum och spårbarhet för att kunna efterleva myndighetsföreskrifter om producentens ansvar. Videojets lösningar kan bidra till att uppfylla dessa kodningsbehov och samtidigt erbjuda kodning av hög kvalitet som lyfter varumärket och ger hög driftsäkerhet för effektiv drift.

 • Tillämpningar
 • Linjeintegreringar
 • Dokument
 • Översikt
 • Ägg
 • Kartong
 • Förpackning
CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

TTO-icon

Termotransferskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på flexibel film för att ge högupplösta realtidsutskrifter.

TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

LCM-LPA-icon

Märkning stora tecken (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora storlekar används primärt för sekundär paketering, t.ex. förpackningar.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta.

LCM-LPA-icon

Etikettskrivarapplikator (LPA)

Skriver ut och placerar etiketter av olika storlekar på flera förpackningstyper.

Marknadsföringsmöjligheter

Säkerhet och ursprung för ägg är en angelägenhet för alla världens regioner. Att få konsumenterna att uppskatta ägg som mer än bara en basvara är nyckeln till större kundlojalitet och ökad efterfrågan. Genom att trycka varumärkes- och ägginformation direkt på ägget kan producenter differentiera sitt varumärke och förbättra kundlojaliteten med ett tydligt åtagande för kvalitet och säkerhet.

Äggkodning göra enkelt med kodningssystem från Videojet

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

 • perfekt teknik för linjeintegrerad kodning direkt på äggen
 • kostnadseffektiv lösning eftersom den kräver minst antal skrivare
 • den mest effektiva lösningen eftersom skrivarna integreras med sorteringsmaskinen och kontrolleras direkt från konsolen
 • “livsmedelsgodkänt bläck särskilt utformat för att säkert fästa på äggskal “

Lasermärkningsystem

 • etsar äggets yta mikroskopiskt för att skapa ett permanent märke utan bläck
 • kodens skärpa påverkas mindre av fukt på ägget
 • förbättrad utskriftskvalitet jämfört med bläckkodning

Planera för framtiden

Äggkartongsförpackningar håller på att förändras eftersom återförsäljarna försöker leda konsumenternas uppmärksamhet till mer fördelaktiga ägg. Kartongutformningen gör också framsteg. Den enkla kartongen håller på att förbättras för att ge bättre skydd och synbar äggkodning för att minimera konsumenternas hantering av äggen. Kodningslösningar som har tagits fram för att fungera effektivt för en mängd olika förpackningsformer och -material ger producenten flexibilitet att anpassa sig efter framtida förändringar.

Äggkodning göra enkelt med laser och bläckstråleskrivare från Videojet

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

 • enkelt och tillförlitligt sätt att trycka på papper, plast och skumkartonger och krympfilmsförpackade äggbrickor
 • I Videojets 1000-linjeskrivare används CleanFlow™-skrivhuvudet, en patenterad design som ökar drifttiden genom att reducera bläckansamlingar
 • beröringsfri skrivare, vilket gör den till en tillförlitlig lösning för utskrift av läsbara spårbarhetskoder

Lasermärkning-
system

 • ger utmärkt utskriftskvalitet på tecken och logotyper
 • permanent tryck och praktiskt taget kladdfritt
 • kan trycka ovanpå en äggkartong på flera ställen, även när kartongen står stilla på produktionslinjen

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

 • bläckbaserad utskriftslösning för porösa kartongmaterial som papper
 • trycker med högre upplösning än andra bläckbaserade system

Termotransfer-
skrift (TTO)

 • trycker på plastomslag innan de placeras runt äggbrickor
 • ger koder med hög kvalitet genom att använda ett färgbandsbaserat utskriftssystem som även ger överlägsna streckkoder

Förbättra effektiviteten i leveranskedjan och spara pengar

Genom att tydligt trycka parti-, batch- och leverantörsspecifik information på äggkartongen kan återförsäljaren, grossisten och transportföretaget se spårbarhetsuppgifterna, vilket möjliggör snabb identifiering om produkten måste återkallas. Om den här informationen trycks direkt på förpackningen, förenklas paketeringskraven eftersom det går att använda en standardiserad kartong för olika handelspartners.

Ägg markerar ytterförpackningen med CIJ, TTO eller laser från Videojet

Etikettskrivarapplikator (LPA)

 • standardmetod för att identifiera produkter för leverans till handelspartners
 • automatiska etikettappliceringslösningar kan markant reducera felapplicering och dålig läsbarhet för optimal transport och spårning
 • automatisk applicering på begäran av etiketter på förpackningar är snabbare och mer konsekvent än applicering för hand och förhindrar att fel etikett appliceras

Large Character
Marking (LCM)

 • trycker information direkt på förpackningen inklusive skanningsbara streckkoder
 • mycket kostnadseffektiv och tillförlitlig
 • eliminerar kostnader, lagring och hantering i samband med etiketter, samt behovet av kundspecifika förtryckta förpackningar

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

 • utskrift med hög upplösning direkt på förpackningen
 • perfekt för utskrift på säljklara förpackningar
 • skriver ut en mängd olika streckkodstyper för att uppfylla kraven i återförsäljarens leveranskedja
 • Sortering, kartonnering och paketering
Videojet Laser, TIJ, LCM, TIJ och CIJ integrerade i en produktionslinje för sortering, packning och utskrift av ägg
CIJ-icon

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära och 2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika förpackningstyper inklusive stationära förpackningar via åksystem.

TTO-icon

Termotransferskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på flexibel film för att ge högupplösta realtidsutskrifter.

TIJ-icon

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D DataMatrix och andra streckkoder.

LCM-LPA-icon

Märkning stora tecken (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora storlekar används primärt för sekundär paketering, t.ex. förpackningar.

Laser-icon

Lasermärkningsystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från strålen möter förpackningens yta.

LCM-LPA-icon

Etikettskrivarapplikator (LPA)

Skriver ut och placerar etiketter av olika storlekar på flera förpackningstyper.

 • Broschyrer
 • Information om användning
 • Fallstudier

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA: