Bläckstråleskrivare för lågupplöst förpackningskodning

Bläckstråleskrivare med låg upplösning kan leverera tydliga och rena koder på ett stort antal porösa material till kunder som behöver skriva ut information som till exempel produktnamn, identifieringsnummer, automatisk produktionskostnad och noggranna tidkoder på förpackningar och kartonger. Videojets lågupplösningsskrivare har en ekonomisk kostnad per kodlösning och erbjuder enkel konfiguration, installation och enkel hantering.

Videojet Unicorn Printer

 • Grundläggande lösning för linjära lågupplösta utskrifter
 • Skriv ut höjder upp till 20 mm
   

335x200-CaseCodingLabel-unicorn2

 • Grundläggande lösning för 1–2 linjer kod med lågupplöst utskrift
 • Skriv ut höjder upp till 50 mm höga koder
   

PatrionPlus Inkjet System

 • Enskild styrenhet med låg- och högupplösta skrivhuvuden
 • Kör upp till 16 skrivhuvuden från en enda styrenhet
 • Utformad för porösa (veckade) tillämpningar
   

Videojet 2120

 • Driver upp till två skrivhuvuden för förpackningskodning på motsatta sidor
 • Lågupplösta, höga kodningar för antingen porösa (t.ex. veckade) eller icke-porösa (t.ex. platsfilm, bestruket) material

Kontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46 (0)31 7466190


Service och support:
+46 (0)31 7466190