Videojet® 3020 CO2-lasermärkare

Videojet 3020 CO2 laser marking machine

Videojet 3020 CO2-lasermärkningssystemet har slutat tillverkas i Kan 2022. Försäljning av förbrukningsvaror och reservdelar för Videojet 3020 kommer att vara tillgängliga fram till Kan 31, 2027*.

Support för kunder med en installerad Videojet 3020.

För mer information, kontakta din Videojet representant.

*Observera: Även om Videojet kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla reservdelar enligt specifikation, kan vissa delar i vissa fall utanför Videojets kontroll inte vara tillgängliga för utgångna produkter.

×