Videojets gränssnittsalternativ för laser

 • Översikt
 • TCS+
 • CLARiTY
 • Smart Graph
 • Dokument
 • Videos

Komplett utbud av lösningar för laserstyrning

Videojet erbjuder ett sortiment av laserbaserade gränssnitt som hjälper dig att styra dina Videojet-lasermärkningssystem, till exempel Touch Control Software (TCS), CLARiTY och SmartGraph.

Laserstyrenheterna är tillgängliga för praktiskt taget alla Videojet-lasermärkningssystem och medger enkel manövrering och meddelandekreation.

Touch Control Software+ Laser Solution

Videojet Touch Control Software+ (TCS+) har utformats för att erbjuda dig flexibel integration, enkel drift och fjärrstyrd laserkontroll genom antingen Videojet TU430-laserstyrenheten eller från någon annan webbaserad enhet.

Videojet TU430-laserstyrenheten har ett touchscreengränssnitt i färg som är enklare att använda än tidigare Videojet-modeller, och är tillgänglig för de flesta Videojet-lasermärkningssystem.

Drifttidsfördelar

 • Kontrollera Videojet-lasrar genom antingen TU430-laserstyrenheten eller från praktiskt taget alla webbläsaraktiverade enheter
 • IP65-designen är speciellt anpassad för tuffa miljöer, där damm och fukt är en utmaning

Kodförsäkring

 • Minska risken för omarbetning och återkallningar med automatiska meddelanden och enkla funktioner för att lägga till kod
 • Följ systemförändringar med hjälp av händelsedagboken
 • Minimera användarorsakade kodningsfel och driftavbrott genom utökad kontroll av användaråtkomst

Enkel användning

 • Pekskärmsgränssnittet i färg är lättare att använda än tidigare Videojet-modeller
 • Säkerställ sömlös drift i produktionslinjerna med den lättanvända designen och känslan i gränssnittet

Inbyggd produktivitet

 • Flexibilitet i valet av tillgängliga enheter för att styra och övervaka statusen hos Videojet-lasermärkningssystemen
 • Du behöver inte ladda ned fler programvaror
 • Linjeinställningsguide för snabb integration och introducering av nya produkter
 • Lättanvänd och anpassningsbar mallhanterare för att skapa och hantera innehåll snabbt

CLARiTY-laserstyrenhet

CLARiTY-laserstyrenhet är utformad för att hjälpa dig med din verkliga produktion, där driftavbrott inte får inträffa och maximal produktionsnivå kräver att rätt kod alltid hamnar på rätt produkt.

Den är tillgänglig till praktiskt taget alla Videojet-lasermärkningssystem. Med det intuitiva CLARiTY-touchscreengränssnittet kan du enkelt styra och kontinuerligt förbättra den aktiva driftstiden och produktiviteten.

Maximerad drifttid

 • Minimera frekvensen och längden för oplanerade driftstopp som orsakas av att felaktigt kodade produkter omarbetas.
 • Meddelandefunktionen och förinstallationen av jobb är effektiviserad för att starta kodningen av produkterna snabbare
 • Omborddiagnostik identifierar fel snabbare så att du kan åtgärda dem och snabbt få igång produktionen igen.

Code Software Assurance

 • Förenklade meddelandeval hjälper operatören att välja rätt information till utskriftsjobbet.
 • Begränsade operatörssignaler för enbart de absolut viktigaste kontaktpunkterna.
 • Automatiserade meddelanden med fördefinierade regler förhindrar felaktiga datainmatningar.
 • Begränsad kalender förhindrar att ogiltiga datum skrivs på artiklarna.
 • Behörighetskontrollen hanterar användarnas tillgång

Enkla operatörsinteraktioner

 • Interaktiv touchscreen i färg som direkt visar den dagliga verksamheten på skärmen från 180 graders vinkel
 • Snabbåtkomst till vanliga lasermärkningsuppgifter
 • Förhandsgranska meddelanden på skärmen för att säkerställa att rätt jobb skrivs ut
 • Enkel inställningsguide gör det snabbt och enkelt att installera och komma igång.
 • Flexibel fästesdesign gör det enkelt att luta eller vrida enheten för att installera kablar ovan- eller underifrån, vilket skapar en sömlös integrering.

Förbättra produktiviteten

 • Felinformation visas på skärmen på ett logiskt sätt som hjälper dig att identifiera fel och lösa dem snabbt.
 • Inbyggd diagnostik hjälper dig att möta dina Overall Equipment Effectiveness (OEE)-mål.
 • Eliminera grundorsaken till driftsstopp för att uppnå hållbara förbättringar.


Smart Graph

PC-programgränssnittet för att skapa och producera oplanerade märkningsjobb samt allmän lasermärkning innefattar alfanumeriska koder, serienummer, streckkoder och 2D-koder. Smart Graph används också för lasersystemkonfiguration, parameterinställning, för att skapa mallar och för att ställa in och redigera jobb.

 • Brochures
 • White Papers
Vidyard Thumbnail
Touch Control Software+ Laser Solution

Kontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46 (0)31 7466190

Service och support:
+46 (0)31 7466190