Videojet IMprints AI21™ farmaceutisk serialiseringsplattform

En enkel och flexibel förpackningslinjeserialisering och datahanteringslösning för DSCSA-överensstämmelse existerar

IMprints AI21 farmaceutisk serialiseringsplattform innefattar en serie verkställande- och datahanteringsmoduler för förpackningslinjen och är speciellt utformad för att vara en lösning i ”rätt storlek” för grundläggande DSCSA-överensstämmelse. IMprints AI21-plattformen kan driftsättas snabbt eftersom den är baserad på en uppsättning standardiserade och konfigurerbara moduler. Dessutom möjliggör tekniken framtida utbyggbarhet. Oavsett om du har ett eget serialiseringssystem i ditt företag eller vill samköra med dina handelspartners så erbjuder IMprints AI21-plattformen flera enkla alternativ för datautbyte.

Kontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46 (0)31 7466190

Service och support:
+46 (0)31 7466190