Industriella bläck för bläckstråleskrivare – vanliga frågor

Du hittar följande information här:

Hur får jag hjälp för min tillämpning?

Vi har ett team av tillämpningsstödkemister som har lång erfarenhet av att avgöra den bästa matchningen mellan kundernas tillämpningskrav och våra bästa bläck. Dessa experter arbetar med era produktprover, lär känna er och era kunders kod- och produktionsmiljö och simulerar sedan dessa variabler i våra tillämpningslabb för att testa och bekräfta det bästa bläcket.
Överst på sidan

Hur många olika bläck har Videojet tillgängliga?

Videojet har ett marknadsledande sortiment av bläck, som utökats från några få 1972 till över 340 olika tillämpnings- och skrivarunika bläck i dag. Dessa bläck omfattar alla relevanta industriella gemen- och versalbläckstråletekniker. De omfattar en rad olika prestandafunktioner över hela utbudet av färger, kodhållbarhet, miljöförhållanden och skrivartyper och inkluderar miljömässigt gynnsamma alternativ.
Överst på sidan

Vilka olika tillämpningar kan dessa bläck användas för?

Videojet har över 40 års erfarenhet från bläck- och vätsketeknikområdet och har utvecklat bläck som löser svåra tillämpningsproblem, med industrispecifika bläcksammansättningar för rymdteknik, fordon, dryck, byggmaterial, mejeri, färska och frysta livsmedel, läkemedel, personvård och sladdar och kablar.

Bläck är utformade för att tränga igenom ytföroreningar som fukt på dryckesflaskor, mögelborttagningsmedel på formblåsta plastflaskor och olja på metallstansningar och extruderingar. Specialiserade bläck har utformats för att vara beständiga mot lösningsmedel som förekommer i tillämpningar som elektroniska komponenter eller mil spec-program eller för att motstå spill av produktinnehåll som kan inträffa vid produkttillverkning eller vid vardaglig konsumentanvändning. Vissa bläck är utformade för att torka snabbt och vara kompatibla med produktionslinjer med höghastighetsnät eller filmförpackning. Vissa bläck utformas och tillverkas i vår livsmedelsklassade produktion för direkt avbildning på livsmedlen. Andra bläck har utvecklats för att passa produktdekoration och optimerats för linjär och 2-D-streckkodning. Vissa bläck har utformats för att ge bra ljusfasthet och för att tåla lång tids exponering för direkt solljus och andra att ändra färg för att visa förloppet i en retortprocess vid matlagning.

Det här är bara ett litet prov på hur våra bläck används. Videojet har tillhandahållit lösningar till flera tusentals kunder i hundratals olika branscher runt om i världen.
Överst på sidan

Vilket bläck ska jag använda för min särskilda tillämpning?

Att ta hjälp av våra tillämpningsstödkemister är ett av de bästa sätten att hitta rätt bläck som uppfyller behoven för din specifika tillämpning och dina kunders behov. Därför börjar valet av bästa bläck med att vi ställer dig några frågor som:

  • Vilken materialsammansättning har din produkt? Är det glas, metall, plast etc.? Om det är plast, vilken typ av plast? HDPE, LDPE, PE, PP etc.?
  • Hur snabbt måste bläcket torka? Mer specifikt, vad vidrör koden först och under hur mycket tryck och värme?
  • Vilket tillstånd befinner sig din produkt i precis före kodning? Är den våt, oljig, varm, kall, ren etc.?
  • Vad ska bläckkoden tåla när den väl har tryckts på produkten? Vilken typ av produktvätskor eller lösningsmedel är inblandade i din eller din kunds process (vatten, frätande, olja, alkohol, värme, solljus, ånga osv.)?
  • Vilka vidhäftningsegenskaper behöver du eller, med andra ord, hur bra och hur länge är det nödvändigt att koden sitter kvar på din produkt under kodens nödvändiga livscykel? Behöver koden vara borttagbar osv.?

Överst på sidan

Vilket utbud av bläckfärger erbjuder ni?

Beroende på den valda skrivarfamiljen innefattar några av våra färgintervall svart och högkontrastvitt, gult, blått och rött. Även orange, grönt, brunt, lila, rosa, grått och magenta är tillgängliga. Vi erbjuder även osynligt bläck som kan ses med UV-ljus och bläck som ändrar färg när de utsätts för matlagningsprocesser. Inte alla färger är tillgängliga för varje skrivarmodell. Kontakta din Videojet-representant för mer information.
Överst på sidan

Var hittar jag säkerhetsdatabladen för mina Videojet InkSource™-vätskor?

Säkerhetsdatablad för Videojet-vätskor finns praktiskt tillgängliga att hämta i Adobe® Acrobat® Reader™-format. Klicka här.
Överst på sidan

Kontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46 (0)31 7466190

Service och support:
+46 (0)31 7466190