Vanliga frågor om lasermärkningsystem

Du hittar följande information här:


Vad är skillnaden mellan de olika typerna och effektnivåerna hos lasrar och vilken är rätt för min tillämpning?

De flesta kodningslasrar faller inom tre grundläggande grupper: 10 watt, 25–30 watt och 40+ watt. De flesta av dagens system använder sig av styrd strålteknik (med x-y-axelgalvanometrar och tecken med solida teckensnitt). Den effektklass du behöver är tillämpningsberoende. Kraft motsvarar hastighet, så ju snabbare linje desto mer kraft krävs. Andra faktorer som substrat och kodinnehåll bör också övervägas (se nedan).
Överst på sidan

Vilka variabler ska beaktas vid val av ett lämpligt lasermärkningssystem?

Faktorer som bör ingå i en utvärdering av rätt system inkluderar linjehastighet, avstånd mellan produkter, substrat (material) som ska märkas, kodinnehåll (antal och fältstorlek), miljöförhållanden och integrationsbehov.
Överst på sidan

Vilka gränssnittsalternativ finns tillgängliga?

Du kan använda en membranbaserad handkontroll, ett externt operatörsgränssnitt med pekskärm eller en PC (med vår Smartgraph-programvara). För anslutning till PLC:er finns en kundgränssnittsruta som möjliggör 8 bitar/linje (256 mall) digitalt ingångsval.
Överst på sidan

Måste produkterna vara i rörelse för att vara lasermärkta?

Våra lasrar med styrd stråle kan märka produkter i rörelse när de rör sig på en produktionslinje. De kan även märka i stillastående eller statiskt läge där produkten inte rör sig och lasermärkningen görs.
Överst på sidan

Vilket är det typiska förebyggande underhållet för systemet?

Det grundläggande förebyggande underhållet är minimalt och beror på tillämpningsvillkor som dammiga eller fuktiga miljöer. Filtren i rökutsuget måste bytas ut med jämna mellanrum och du bör även kontrollera och rengöra den främre optiken (efter behov). Beroende på driftförhållanden och användning rekommenderas ett mer detaljerat förebyggande underhåll årligen.
Överst på sidan

Vilka säkerhetsåtgärder är inblandade vid användning av lasermärkningssystem?

CO2-lasrar räknas som klass IV och rekommenderas för användning i Klass I-system. Detta innebär att måste du skydda märkpunkten så att ingen kan titta in i laserstrålen eller placera händerna framför den utgående optiken. Detta uppnås normalt genom att placera ett genomskinligt plasthölje runt utgående optik och transportör för att begränsa åtkomsten. Förreglingar ingår normalt i den här grundläggande installationen för att stoppa driften om höljet inte är i rätt position. Det här skyddet är köparens ansvar och vi hjälper gärna till med att utreda behoven i varje enskild tillämpning.
Överst på sidan

Vilka är fördelarna med lasermärkning?

Lasermärkningssystemet erbjuder minskad stopptid, eliminering av förbrukningsartiklar (av både kostnads- och miljöskäl), permanenta märkningar och minska förebyggande underhåll och kostnader som normalt förknippas med bläckbaserade skrivare.
Överst på sidan

Kontakta oss

×

Kontakta oss:

×

KONTAKTA: