Produktdekoration

Företag är tvingade att utveckla sina varumärken i ett landskap med en ständigt ökande konkurrens och risken för produktifiering har aldrig varit större. Produktdekoration är en beprövad strategi för produktdifferentiering för att öka ett varumärkes marknadsandel och lönsamhet.

Dekoration av konsumentprodukter (t.ex. för att dekorera bondade personliga hygienprodukter) samt industriell produktdekoration innebär att man differentierar en slutprodukt genom att främja och förstärka ett varumärke, öka verklig eller uppfattad produktprestanda, kommunicera information om användning av produkten, och underhålla konsumenten. Via användning av produktdekoration kan ett företag öka värdet på ett befintligt varumärke eller starta nya.

 • Tillämpningar
 • Dokument
Dekoration av konsumentprodukter kan leda till omedelbar förbättring av ett varumärkes marknadsposition genom att skapa en synlig differentiering från icke-dekorerade produkter:
 • Skapa spänning hos kunden och större kännedom om varumärket
 • Öka tillfredsställelsen, lojaliteten och användningen av produkten hos kunder
 • Skapa möjligheter för korsförsäljning
 • Gör en högre prissättning möjlig
 • Hjälper till att minska de totala kostnaderna för marknadsföring
Videojets höghastighets-, inline-, bläckstråleskrivarsystem och snabbtorkande bläck ger ett flexibelt och komplett system:
 • Videojets BX-skrivare med binärt system, en beprövad lösning för produktdekoration för många tillämpningar, redo för produktionshastigheter
 • Integrera direkt i produktionslinjen för en bevisad avkastning på investerat kapital
 • Hantera service- och underhållskostnader med hjälp av en mängd olika serviceerbjudanden frånVideojet som hjälper till att hålla driften igång och förutse kostnaderna
 • Bläck som används i globala verksamheter inklusive funktionella bläck för skydd mot fukt
En mängd olika koncept för produktdekoration kan tillämpas för att tydligt differentiera varumärken inom ett antal olika branscher:
 • Videojets produktdekorationslösningar kan skriva ut varumärken, logotyper, marknadsföringsstöd, inköpspåminnelser, lokaliserat innehåll, tävlingar, hushållstips och småsaker, instruktionsmärkning med mera
 • Fiberduksprodukter som blöjor för barn och vuxna, och bindor för kvinnor lämpar sig särskilt bra för Videojets produktdekorationslösning
 • Produktdekoration kan komplettera reklambudgetar genom att tydligt differentiera produkter i andra branscher, inklusive engångsmaterial och byggmaterial
 • Broschyrer
 • Information om användning

Kontakta oss

Utrustningsförsäljning:
+46 (0)31 7466190

Service och support:
+46 (0)31 7466190