Videojet 1880 kontinuerlig bläckstråleskrivare – Minimera antalet operatörsingripanden

Videojet 1880 kontinuerlig bläckstråleskrivare

Minimera antalet operatörsingripanden

Vår mest avancerade skrivare, 1880 har konstruerats för
glesare och enklare rengöringsintervall och patronbyten så att
operatörerna kan ägna sig åt produktionen.

Kontakta oss för att beställa utrustning: +46-76-894-96-63

×

Kontakta oss:

Längre intervall mellan
skrivhuvudsrengöringarna

Skrivhuvudet har en avancerad utformning med en intelligent
stopp-start-sekvens och operatören får ett meddelande när en
rengöring verkligen behövs, vilket minimerar antalet rengöringar.

Enkelt förebyggande
underhåll tar 5 minuter om
året

Det årliga förebyggande operatörsunderhållet ryms
enkelt i produktionsschemat.


Upp till dubbelt så långt bytesintervall**

Branschledande make-up-förbrukning på bara 3,5 ml/tim. Välj mellan patroner
på 0,75 och 1 liter. Med rätt make-up-patronstorlek kan bläckspillet minska och
utbytesintervallets längd öka till det dubbla.

** Jämfört med andra Videojet-modeller.