Burktappningslösningen Videojet Lightfoot™

Fiberlaserteknik

Migrera enkelt till en lasermärkningslösning för att dra nytta
av ökad kodkvalitet, minskat underhåll
och inga förbrukningsvaror

Kontakta oss för att beställa utrustning

×

Kontakta oss:

Minimalt underhåll

Traditionella bläckstrålekodningslösningar har tidskrävande,
kostsamma och ofta oväntade underhållskrav. I och med att
nästan inget underhåll krävs för laserlivslängden är Videojets
burktappningslösning ett överlägset val för dryckesproduktion
vid höga hastigheter, som siktar på att förhindra driftstopp och
oväntade underhållskostnader


Inga förbrukningsvaror

Du behöver aldrig oroa dig för att få slut på bläck och riskera
ett linjedriftstopp. Lasersystem kräver inga förbrukningsvaror,
så du behöver aldrig mer lagerhålla bläck och lösningsmedel.


Tydliga permanenta koder

Undvik kodkvalitetsproblem som leder till omarbetningar eller
kassering. Fiberlaserkoder är exakta och permanenta så att du
konsekvent kan leva upp till kundernas kvalitetskrav.


Enklare integration

Det kan vara svårt att byta till ett lasersystem i burktappningslinjer om man använder sig av de standardmässiga stora och tunga lasermärkhuvudena. Videojets laserlösning har dubbla Lightfoot™-märkhuvuden som är jämförbara i storlek och vikt med märkhuvuden som används i kontinuerliga bläckstråleskrivare.