Videojet® fiberlasrar 7340 och 7440 med Lightfoot™

Inbyggd fokus på sinnesro

focus-peace-of-mind-is-built-in

Med den inbyggda fokussökaren med riktlaser

Utrustningsförsäljning

×

ContactHitta fokus så snart du startar enheten!

Lightfoot™ är utvecklat för användarvänlighet och är utrustat med en integrerad fokussökare med riktlaser.

Riktlasern ger enklare, snabbare och noggrannare fokusanpassning under installationsprocessen, vid produktbyten eller vid andra ändringar i produktionslinjen.

Det behövs inga mätverktyg eller besvärliga justeringar eftersom operatörerna lätt kan se när riktlasern är i fokus och lasern är redo att koda med högsta kvalitet, tack vare det inbyggda systemet med triangulering av två laserstrålar.

Ingen mekanik och inga verktyg

Inbyggd fokussökare

Trygg tydlighet med Clarity