Miljö

Vi är med i kampen att minska miljöpåverkan.

Vi är engagerade i att minska våra utsläpp, avfall och energiförbrukning genom att effektivisera vår globala verksamhet.

Implementering av miljöledningssystem

Alla våra monterings- och bläckstillverkningsanläggningar är ISO 14001-certifierade. Vi är engagerade i att minska vår miljöpåverkan och etablera ledningssystem för att underlätta sådana minskningar. För att uppnå våra EHS-mål har vi etablerat policys som tydligt kommunicerar förväntningar, spårar nyckeltal för att mäta vår prestation och sätter mål för att främja ansvarsskyldighet för kontinuerlig förbättring. Med Veralto Enterprise System (VES) som vår drivkraft har vi också utvecklat VES-verktyg som är specifikt utformade för att minska energiförbrukningen och avfallsproduktionen.


Förändringsarbete

Vi genomför vår vision för att förhindra negativa miljökonsekvenser och främja hållbara förbättringar. För att främja ansvarsskyldighet och kontinuerlig förbättring har vi som en del av VeraltoTM-omfattande program satt upp mål som syftar till att uppnå meningsfulla förbättringar i vår EHS-prestation och minska vår påverkan på miljön.

Vi har kombinerat några av våra mest effektiva VES-verktyg med bästa praxis inom branschen för att skapa en svit av EHS-verktyg och program som hanterar ergonomi, energi, exponering, miljöefterlevnad, energireduktion och avfallsminskning. Vi följer även en rad andra EHS-relaterade nyckeltal för att mäta effektiviteten i vårt program.


Samarbete i leverantörskedjan

Den omfattande räckvidden hos vår leverantörskedja ger oss möjlighet att driva våra hållbarhetsvärden över en betydligt större omfattning än vår direkta verksamhet. Vi samarbetar med leverantörer för att minska våra gemensamma globala koldioxid- och avfallspåverkan. Ett bra exempel på detta är vårt fokus på återvinningsbara kassetter och hållbar förpackning. Läs mer om det här.