Miljö

Miljö

Hjälper till att minska vår miljöpåverkan

Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp, avfall och energiavtryck genom att effektivisera vår globala verksamhet.

Implementering av miljöhanteringssystem

Alla våra monterings- och bläcktillverkningsanläggningar är ISO 14001-certifierade. Vi har åtagit oss att minska vårt miljöavtryck och upprätta ledningsprogram för att underlätta sådana minskningar. Vi har etablerat policyer för att uppnå våra EHS-mål som kommunicerar tydliga förväntningar, spårar nyckeltal för prestanda (KPI) för att mäta våra resultat och sätter upp mål för att driva på ansvar för kontinuerliga förbättringar. Med Danaher Business System (DBS) som vår drivkraft har vi också utvecklat DBS-verktyg som är speciellt utformade för att minska energiförbrukningen och generering av avfall.


Förändringsledning

Vi genomför vår vision att förhindra negativa miljöeffekter och uppmuntra hållbarhetsmedvetna förbättringar. Som en del av ett Danaher-omfattande program för att driva ansvar och kontinuerliga förbättringar har vi fastställt mål som utformats för att uppnå en meningsfull förbättring av vårt EHS-resultat och minska vår miljöpåverkan. Under femårsperioden 2020–2024 strävar vi efter att:

  • Minska energiförbrukningen (på normaliserad basis) med 15 %
  • Minska våra utsläpp av växthusgaser i omfång 1 och 2 (på normaliserad basis) med 15 %
  • Minska andelen icke-farligt/icke-reglerat avfall som skickas till avfallsdeponier eller förbränning med 15 %

Vi har kombinerat några av våra mest effektiva DBS-verktyg med branschpraxis för att skapa en uppsättning EHS-verktyg och -program som hanterar ergonomi, energi, exponering, miljöefterlevnad, energiminskning och avfallsminskning. Vi spårar också en rad andra EHS-relaterade nyckeltal för att mäta effektiviteten av vårt program.


Samarbete i leveranskedjan

Den expansiva räckvidden av vår leveranskedja ger oss möjligheten att driva våra hållbarhetsvärden över ett område som är mycket bredare än vår direkta verksamhet. Vi samarbetar med leverantörer för att minska våra gemensamma globala koldioxid- och avfallsavtryck. Ett bra exempel på detta är vårt fokus på återvinning av patroner och hållbara förpackningar. Läs mer om det här