Senaste pressmeddelanden

Nya Videojet 9560 PL palletiketteringsmaskin ger pålitlig, automatiserad palletikettering som bidrar till minskade lagerkostnader och färre misstag

Ett helautomatiserat etiketteringssystem för lastpallar som är särskilt utformat för att fungera under krävande förhållanden

CHICAGO, IL – 19 Mars 2024 Videojet har över 45 års expertis inom märknings-, kodnings- och produktidentifieringslösningar och har nöjet att lansera det nya etiketteringssystemet Videojet 9560 PL. 9560 PL kan bearbeta upp till 120 lastpallar i timmen för olika tillämpningar, med möjligheten att täcka upp till tre sidor av en lastpall och applicera upp till fyra etiketter. 9560 PL underlättar dessutom säker lagerhantering och efterlevnad av branschregelverk.

9560 PL kan verifiera etikettens riktighet och skriva ut felaktiga etiketter på nytt om det behövs för att säkerställa felfri drift och förbättra produktiviteten och lönsamheten. En integrerad streckkodsläsare kan användas för att verifiera läsbarheten för streckkoder på utskrivna etiketter. Om en streckkod är oläslig på grund av en död punkt kommer 9560 PL automatiskt att skriva ut etiketten i liggande format och den avancerade roterande stämpeldynan applicerar etiketten över den oläsliga. Systemet skannar sedan om streckkoden för att säkerställa att koden är läsbar.

9560 PL uppfyller GS1-specifikationerna genom att applicera identiska etiketter på 6 x 4 tum (A6) eller 6 x 8 tum (A5) på upp till tre sidor. Etiketter som produceras i tuffa produktionsmiljöer kan böjas, deformeras och påverka vidhäftningen på lastpallar, vilket leder till ett onödigt slöseri med etikettrullar. Det helt slutna skåpet hos 9560 PL skyddar de etiketter som är installerade i systemet mot utmanande miljöförhållanden, t.ex. kyla, fukt, vind och damm.

Den kopplings- och justeringsfria tekniken Intelligent MotionTM i 9560 PL möjliggör korrekt, tillförlitlig och automatisk kontroll av utskrift och applicering av etiketter på lastpallar, vilket hjälper användare att undvika logistiska förseningar. Stämpeldynan med vridbar handled levererar ordentlig vidhäftning av upp till fyra etiketter per lastpall på både släta och ojämna ytor. Dessutom har stämpelarmen en räckvidd på upp till 700 mm (27,5 tum) och en vridning 90 grader, vilket möjliggör placering av etiketter på upp till tre sidor (framsidan, sidan, baksidan) av en lastpall. Ett överhängsalternativ ökar armens räckvidd med 150 mm (6 tum).

9560 PL har en pekskärm som är enkel att använda och hjälper till att minimera fel och stöder felsökning. Den branschledande användargränssnittstekniken CLARiTYTM erbjuder intuitiva jobbval, kodsäkring och inbyggda produktivitetsverktyg. Inbyggda videor finns tillgängliga och vägleder användarna genom procedurer för att minska problem och förenkla utbildningen. Alternativet för ett andra grafiskt användargränssnitt är fördelaktigt när systemet används i skyddade områden, så att operatörer kan fjärrstyra 9560 PL utan att behöva gå in i avgränsade eller avspärrade områden.

Det lilla formatet gör att 9560 PL kan installeras på ett stort antal platser nära slutet av en produktionslinje. Den är endast 900 mm (35,4 tum) x 800 mm (31,5 tum) stor, vilket gör den till en av de mest kompakta lösningarna för utskrift och applicering för lastpallar. Systemet finns även i tre höjdalternativ och erbjuder möjligheten att välja mellan skåpluckor som öppnas åt höger eller vänster.

9560 PL har inbyggd Wi-Fi-anslutning för att hjälpa användare att nå sina nuvarande och framtida mål för Industri 4.0. Systemet är utformat för smidig integrering i produktions- och lagerhanteringssystem och dess intelligenta I/O-funktioner inkluderar standardmässiga branschprotokoll; EtherNet/IPTM och PROFINET® är standard. VideojetConnectTM-mjukvarulösningar hjälper till att säkerställa dataintegritet, central kodhantering och enkel skrivaranslutning i en hel anläggning.

Mer information om Videojet 9560 PL palletiketteringsmaskin finns på www.videojet.se.

Om Videojet Technologies:

Videojet Technologies är världsledande inom branschen för produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift, kodning och märkning av produkter, användningsspecifika vätskor och tjänster för produkters livscykel. Företagets mål är att samarbeta med kunder inom branschen för förpackade konsumtionsvaror samt läkemedels- och industrivarubranscherna för att förbättra deras produktivitet, skydda och utöka deras varumärken och för att ligga steget före branschtrender och regelverk. Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade världen över, med kundtillämpningsexperter och teknikledarskap inom kontinuerlig bläckstråle (CIJ), termisk bläckstråle (TIJ), lasermärkning, termotransferskrivare (TTO), kodning och märkning av yttre förpackningar samt ett brett utskriftsurval. Kunder förlitar sig på Videojets produkter för att skriva ut på över tio miljarder produkter dagligen. Support för försäljning, tillämpning, service och utbildning tillhandahålls i direktdrift med över 4 000 teammedlemmar i 26 länder världen över. Videojets distributionsnätverk innefattar dessutom mer än 400 distributörer och OEM:er som betjänar 135 länder.

© 2024 Videojet Technologies Inc. Med ensamrätt. Videojet är ett registrerat varumärke som tillhör Videojet Technologies Inc.